Αρχική Σελίδα

Οκτώβριος 2023
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι δωρεά προς το ΣΥ ΕΣΚΝΑ από τον Οργανωτικό Γραμματέα και μέλος του ΣΥ ΕΣΚΝΑ (πρώην ΕΚΚΝΑ) από το 2006.
Όπως είχε εξαγγείλει πολλάκις στο παρελθόν, θεωρεί απαραίτητο εργαλείο για το σωματείο μας την ύπαρξη ενός δυναμικού ιστότοπου και ταυτόχρονα ενός γραφείου τύπου, ούτως ώστε η φωνή μας να ακούγεται πιο δυνατά και σε περισσότερα αυτιά.

Λίγα λόγια για τη λειτουργικότητα του site
– Διαχειριστής (admin) είναι η διαφημιστική επιχείρηση που φιλοξενεί τον τομέα και το site. Ελέγχει τη σωστή λειτουργία του. Διατηρεί το δικαίωμα να βάζει αυτόματες Google και affiliate διαφημίσεις στον ιστότοπο.
– Αρχισυντάκτες θα είναι ο Πρόεδρος και ο Οργανωτικός γραμματέας. Αυτοί θα μπορούν να αναρτούν Ανακοινώσεις και να επεξεργάζονται όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου.
– Συντάκτες θα είναι όλα τα άλλα μέλη του ΔΣ, θα μπορούν να αναρτούν άρθρα δίχως να απαιτείται έγκριση.
– Συνεργάτες θα μπορούν να γίνουν κατόπιν ορισμού τους από το Δ.Σ. τρίτοι, τα άρθρα των οποίων δεν δημοσιεύονται αυτόματα αλλά κατόπιν έγκρισης κάποιου Αρχισυντάκτη.
– Απλό μέλος του ιστότοπου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε & να λαμβάνει αυτόματα στο email του κάθε άρθρο που δημοσιεύεται! Γίνε μέλος εδώ:
https://syekkna.eu/wp-login.php?action=register

σκίτσο του συναδέλφου Ν.Χ. (2008)